Výroba darčekových predmetov pri príležitosti privítania novorodencov

Jméno a příjmení: Vladimír Kašpar
Tel: +420 581 213 180
Mob: +420 723 048 297
E-mail: kaspar.prerov@atlas.cz
Adresa: Vladimír Kašpar, 1. května 24, Přerov – Předmostí, 751 24, Česká republika
IČO: 65912730
Bankovní účet: Slovenská sporiteľňa 5026429641 / 0900